Årsmøte 2020. Innkalling.

FLYSTUA – Oslo og omegn modellflyklubb

Velkommen!

Flystuas 7. ordinære årsmøte

Torsdag 27. februar kl. 1900 på Hovstua

Oslo 3. februar 2020

Det innkalles herved til årsmøte i Flystua.

Årsmøtet avholdes torsdag 27. februar kl. 1900 på Hovstua. Vi tar forbehold om at arbeidene på Hovstua er ferdigstilt; vi gir beskjed om eventuell flytting av møtet.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest fredag 14. februar 2020.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Med vennlig hilsen

 

1_Aarsmøte20 Saksliste.

Tom Venstad, leder i styret