Flyvning på Eriksrud i Asker.

Flyvning på Eriksrud

Flere av klubbens medlemmer er også medlemmer av Asker Modellklubb (AMK). Medlemmene av AMK har tilgang til flyplass på Eriksrud. Flyplassen på Eriksrud skal ikke brukes av andre enn medlemmer av AMK. Det er anledning for Flystuas medlemmer å skrive under «Vi flyr» at man tar sikte på å fly andre steder enn Bogstad, herunder Eriksrud. Men vi understreker at flyvning på Eriksrud er forbeholdt medlemmer av AMK.

 

Hilsen Flystua