Sikkerhet på stripa. Viktig melding til medlemmer.

VIKTIG BESKJED TIL ALLE MEDLEMMER:

Styret finner det nødvendig å be klubbens medlemmer om å ivareta sikkerheten på en best mulig måte.

Modellene våre utgjør en potensiell katastrofe for liv og helse. De fleste av klubbens medlemmer har fått erfare hvor lite som skal til før det går galt og modellen krasjer. Sikkerhetsmessig er Bogstad problematisk, med gangvei, bilvei og mange utenforstående i nærområdet.

Heldigvis er ingen utenforstående blitt rammet så langt, men vi er nødt til å ta risikoen for skader på alvor. Det er bare flaks som gjør at skadene ikke har vært mer alvorlige.

Vi vil på det sterkeste oppfordre medlemmene til følgende:
– La være å fly når du ikke føler deg skikket!
– Følg aller sikkerhetsregler nøye!
– Sørg for at modellene du flyr er tilpasset ferdighetsnivået og situasjonen. Unngå raske og tunge modeller når du er sliten eller forholdene er mindre ideelle.
– Sjekk at rorhorn, overføringer og utslagsretninger er i orden før modellen tas med på flyfeltet. Sjekk også utslag og tyngdepunkt FØR modellen flys!
– Å ta utgangspunkt i et bestemt flymønster kan begrense skaderisikoen. Legg inn øvelsene på et bestemt sted, hvor du føler deg trygg.
– Gjentatte reparasjoner gjør modeller tyngre og kan ødelegge de grunnleggende egenskapene ved modellen. Skadepotensialet kan øke kraftig. Modellen blir vanskeligere å fly, og hyppige skader kan i seg selv indikere at modellen er klar for utskifting.

Sikkerheten er et ansvar som klart påhviler den enkelte. Men det er også et felles ansvar! Medlemmer som opplever at andre slurver med sikkerheten, må si ifra til vedkommende pilot på en vennlig, men bestemt måte. Det gjelder også når man opplever risikoatferd fra besøkende som ikke er medlemmer.

Sikkerhet må ha høy prioritet!