Svar på vårt brev ang. flyplassaken

Vi fikk denne e-posten, som svar på vår oppsummering av arbeidet med å bygge et idrettsanlegg, egnet for modellfly. Vi skrev også om hvordan luftsporten blir behandlet i Oslo kommunes idrettsplan.

Det er tydelig at vi ikke kan regne med noen hjelp fra Idrettsforbundet, når det gjelder å bygge et idrettsanlegg for modellfly. Her er svaret fra Moberget i Norges Idrettsforbund:

Hei,

Takk for mottatt brev.

Det er viktig at klubben selv fortsetter å jobbe for sin egen sak hvis det er ønskelig å etablere et permanent idrettsanlegg. Oslo Idrettskrets er til enhver tid involvert i mange ulike saker og har dessverre ikke kapasitet til å ha det primære eierskapet til alle enkeltsaker. Det er heller ikke formålstjenlig da hver enkelt sak fort drukner i mengden av saker vi er i dialog med Oslo kommune om.

Som tidligere er kan vi være behjelpelige med å gi råd om hvem dere skal henvende dere til og hvilke muligheter som finnes innen det kommunale systemet. Men der er vår oppfatning at dere som eier saken er best rustet til å argumentere for egen sak.

Til den neste rulleringen av «Behovsplan for idrett og friluftsliv» er det et ønske fra Oslo idrettskrets at Oslo kommune jobber frem en enda bedre omtale av de ulike idrettene og de ulike idrettsgrenene. Dette inkluderer også en bedre omtale og prioriteringer knyttet til luftsport og deres ulike grener.

Med vennlig hilsen

Kjetil Moberget
Anleggsrådgiver