Referat medlemsmøte 31.01. 2019

Arne H. Åpnet møtet kl 18.20.

13 medlemmer var møtt frem.

Vi åpnet med å diskutere hvordan vi skal gjennomføre årets årsmøte.

Tom innkaller til styremøte, før årsmøtet, som finner sted 28 februar 2019.

Innkalling er lagt ut på hjemmesiden.

Det viser seg også at Ragnar fremdeles står som ansvarlig og kontaktperson for domenet Flystua.no.

Arne H. har rettet opp saken, og står som ansvarlig for domenet.

Flystua har for tiden 60 medlemmer, men bare ca 15 stk. kjenner vi til, og møter på møter og flyr sammen med oss.

Hva de andre driver med, vet vi lite om. Det er vanskelig å få folk til å  påta seg verv i klubben. Og gjennomsnittalderen på de aktive, er ganske høy, og de fleste har hatt flere verv og ansvar for oppgaver i klubben.

Det administrative og kontakten med NLF og NIF, ligger på sekretær Arne H. I tillegg til hjemmesiden. Det er ikke så lett å drive et idrettslag, når det er få som gjør jobben.

Vi diskuterer hvordan vi skal drive klubben videre fremover. Mer om dette på årsmøtet.

Det ble også tid til en del modellflyprat.

Klubbens eldste medlem: Per Hoff har vært aktiv modellflyger og bygget fly siden 1933.

 

Han avrundet kvelden med å fortelle fra gamle dager. Han har loggført hver eneste flytur, siden 30 tallet.

Hans arkiv er rikt og gjenspeiler Norsk modellflyging sin historie, og må tas godt vare på.

 

Som vanlig var det kaker og kaffe. Dette gjør møtene våre til en trivelig møteplass for folk med felles interesse.

Neste møte er: Årsmøte 28 februar.

 

 

Arne H.