Referat medlemsmøte 29.11.

10 mann hadde møtt frem på Hovstua, denne mørke og våte Novemberkvelden.

Harald åpnet med å vise frem bilder fra flystevne i Sverige, og hangflyging på Hanstholm.

Han viste også frem forskjellige metoder hvordan vi kan sette lys på modellene våre.

Artig at det går an å kjøpe bitte små Led-lys med batterier, som kan festes på modellen. Kjell & Co har stort utvalg i forskjellige lys.

Per Hoff, født i 1921. Begynte med modellfly i 1931, og holder på fremdeles. Hobby holder folk unge!

Artig å høre han fortelle fra gamle dager. Han har loggført hver eneste tur siden 1931. Dette må være et historisk arkiv over modellflygingen i Norge, og må tas godt vare på.

 

Ragnar la frem, at nå må vi sette punktum for den evige flyplassaken.

Kommunen bevilger milliarder til idrettsanlegg men Luftsport er ikke tilgodesett med noe. Behovsplanen for idrett, nevner oss så vidt.

Enda så små beløp vi trenger. Vi klarer oss med en plen og noen bord.

Det er behov for en nærflyplass på Oslo Vest. Da det er svært liten rekruttering.

Det hadde sikkert skapt større interesse, hvis vi hadde et godt sted å være som kunne brukes av alle og også var tilrettelagt for funksjonshemmede.

Med enkle midler, kunne sporten fått ett løft.

Vi setter sammen et brev til idrettmyndighetene, hvor vi forteller hvordan vi er blitt behandlet.

Samtidig som vi fremhever det positive ved sporten og miljøet.

Vi stiller små krav men er ikke blitt hørt, og det er ikke vist interesse for vårt arbeid med å få et sted å utøve vår idrett. Vi er tross alt et idrettalslag organisert og med i Oslo Idrettskrets og Norges Idrettsforbund.

Behovsplanen for idrett sier tydelig, at det ikke er planlagt å legge til rette for luftsport.

Dette er trist, men vi føler vi må si i fra.

 

Etter en del prat og samvær avsluttet vi møtet. Takk til Arne S. som alltid lager en hyggelig ramme rundt våre møter.

Neste møte er 3 Januar