Referat. Medlemsmøte 25.10.2018

11 medlemmer møtte denne kvelden.

Leif åpnet møtet kl. 18.30. Alltid hyggelig med litt prat før møtet.

Ragnar tok opp utkastet til NLFs nye utgave av Modellflyhåndboken, hvor NLF har bedt om innspill fra klubbene.

Modellflyhåndboken er regelverket vi modellflygere skal forholde oss til, og ikke en håndbok i modellflyging.

Navnet Modellflyhåndboken kan være misvisende, og Flystuas innspill til NLF er et navnebytte til “NLF sikkerhetssystem for modellflyging”. Styret må sende dette forslaget til NLF innen 06 November.

 

En mer generell håndbok i modellflyging kan utarbeides i tillegg.

Ragnar arbeider også med en sammenfatning av vårt arbeid med å få en egnet flyplass.

Det er lagt ned mye arbeid i Flyplassaken. Men alt har endt opp i ikke noe. Kommunen har vært svært lite samarbeidsvillige og vi har ikke fått støtte fra Idrettsforbundet, som vi er betalende medlemmer av.

Vi sender derfor et brev, med vårt syn på hvordan vi har blitt behandlet til Kommunen og Norges Idrettsforbund. Etter at styret har godkjent vårt syn på saken.

Leif kom med innspill at vi også bør legge vekt på det positive ved modellsporten, det vil gi et godt inntrykk av oss og sporten.

I Oslo Kommunes utkast til behovsplan for idrett og friluftsliv.

Er Luftsport bare nevnt med noen få setninger.

I den endelige utgaven av Behovsplanen, er ikke Luftsport og sportens behov tatt med i det hele tatt. Selv om vi er en stor organisasjon.

Skuffende at vi ikke kan regne med noe støtte og hjelp fra idrettmyndighetene i kommunen.

 

Så var det over til mer uformelle saker.

Leif hadde med seg to svært forskjellige modeller. En racermodell fra HK, og en traust to cellers Paddle, med X hale og to halebommer.

Paddle ble solgt til minstepris til undertegnede, som skal ta den med på jordet en vindstille dag.

Det ble mye diskusjon om batterier: lading, oppbevaring og sikkerhet. Et tema som opptar mange i klubben.

Klubbmester Arne S. Hadde som vanlig sørget for småkaker og lager alltid en hyggelig ramme om møtene våre.

Det er stort sett de samme som møtes på Bogstad, som treffes på møtene våre.

Vi er over 60 medlemmer, og det hadde vært hyggelig om flere møtte frem på aktivitetene våre.

Møtet ble hevet 20.00.

Neste møte er torsdag 29 November.

 

Arne Husby