Medlemsmøte 27.09.

9 medlemmer hadde møtt frem denne kvelden.

Lasse ledet møtet, og vi hadde en del samtalestoff på programmet, visning av mer eller mindre ferdige byggeprosjekter og til avslutning ble det vist  noen ganske uvanlige filmer.

-Status på Bogstad: Vi avventer situasjonen og regner med at inngjerdingen, som dekker store deler ellers av Bogstad gård, blir tatt ned før vinteren, og ikke kommer opp igjen ved påfølgende «normalsommer». Det er vanskelig å fly der nå, men gresset klippes på flystripen for å markere vår bruk og tilstedeværelse.

En samtale rundt hva vi kunne gjøre mot bydelsledelsen i denne saken brakte noe gode forslag for hva vi kunne gjøre for å få en mer virkningsfull  forståelse for vår hevd på flyområdet.

Det ble diskutert om det var mulig å bruke vår hjemmeside til salg av fly “til overs». Svaret ble at «Finn.no» og lignende dekker det behovet best.

Det ble opplyst om besøk hos lokale forhandlere i Oslo; Samirc på Tåsen, og det som er etterfølger til Smallsize på Ensjø. Hobbymann i Drammen ble også nevnt som en interessant butikk. Vi henstiller til leserne å undersøke dette videre, og gi oss tilbakemelding på hva som skjer på «butikkfronten». Butikkene er vesentlig for rekrutteringen til vår hobby!
Ragnar Olsen hadde med seg et spennende, eget byggeprosjekt; helstøpt skalamodell i glassfiber av sjøflyet Short Sandringham for display til museumsformål. Han lager og en utgave fra formene til kroppen som skal være flybar. Former til kropp og vinge ble vist frem med beskrivelse av byggingen.

Bilde er vedlagt også av et annet flyprosjekt av “lettere art».

Lasse viste til slutt noen lødige filmer av «underlig karakter» og  til slutt en film om en som hadde et møte med en utenomjordisk flyvende innretning. Synd ikke flere var tilstede og fikk se…

For neste møte har vi planlagt nok et spennende program! – Følg med for opplysning om dette på siden vår.