Medlemsmøte 30.08

15 medlemmer hadde møtt frem denne kvelden, og praten gikk livlig.
Tom åpnet møtet kl 18.30.
 
 Tema for møtet var om det var mulig å fremdeles benytte Bogstad som flyplass. Også hva klubben skulle gjøre fremover, med begrensede muligheter for å fly i nærområdet.
 
 
 
Vi ble enige om at det er mulig å fly på Bogstad med små lette modeller, hvis vi flyr med aktsomhet.
 
 
 
Vi er jo ikke kastet ut, og det var også snakk om at vi burde vise oss der, og ikke bare gi oss.
 
 
 
Selv om mange av oss flyr i Asker og andre steder det sikkert noen som vil ta en tur til Bogstad.
 
 
 
Det er en port oppe ved standplassen, så det er mulig å hente fly som lander på andre siden av gjerdet.
 
 
 
Samtidig er dette et kortvarig problem, da beitesesongen snart er over.
 
 
 
Vi har forståelse at tørken gjorde at bøndene i Sørkedalen tok dette arealet i bruk.
 
 
 
Men vi ser over vinteren. Og hvis gjerdet er permanent, vil vi henvende oss til kommunen.
 
 
 
Kommunen har jo også hevdet at de ikke skal legge hindringer i veien for oss, og rydde flere trær.
 
 
 
Det er viktig at vi tar hensyn, og ikke flyr, hvis det er mange sauer i nærheten. Det er også viktig at vi rydder etter oss, og ikke lar små deler ligge igjen.
 
 

Det var også noen som stemte i mot at vi fortsatt skulle fly på Bogstad.

 

 

 
Men Bogstad er på en måte stamplassen vår, og flere savner de trivelige stundene vi har hatt der.
 
Selv om plassen ikke er perfekt, er det ikke noe sted som er like pent og sentralt som Bogstad.
 
Det kom også frem at det finnes alternativer, som Hellerud og Fossum.
Når gresset er slått har vi flere muligheter til å finne steder å fly.
 
Klubbmester Arne S. Hadde sørget for litt å bite i, og det skaper en hyggelig ramme om møtene våre på Hovstua utover høsten.
 
Neste møte er på Hovstua, torsdag 27 September.
 
 
Arne H.