Bogstad Beite.

La sykkelturen innom Bogstad i dag. Trist syn for oss modellflygere.

De har virkelig gjerdet inn store områder med elektrisk gjerde.

Gjerdet går omtrent fra roklubben, til bak sumpen ved anleggfeltet.

Håpløst å lande fra Nord. Og ikke mulig å komme seg over eller under gjerdet.

Dette så ikke mye midlertidig ut, men er blitt en del av Bogstad Kulturlandskap.

Var ikke kommet noen sauer ennå, men alt er klart, og det er lagt ned mye arbeid i dette beitet og saltsteinen var lagt ut.

Ser ut til at vi kan se langt etter å bruke Bogstad som modellflyplass. Det er vel ingen som tar ned dette store og lange gjerde til høsten.