Jubileumsboken er her!

Endelig er Flystuas 10 års jubileumsbok ferdig i trykken!  Det blir nesten 11 års jubileum, men det tar vi som det kommer.

 

Arne Simonsen står bak finansieringen, og Arne Husby er redaktør.

 

Arne S skal prøve å få kjørt opp en del eksemplarer til møtet i morgen.

De kjente og faste medlemmer og piloter, vil få utlevert et eks. hver.

Folk vi ikke kjenner, vil måtte betale Kr. 50,- (Det er under selvkost)

 

Nasjonalbiblioteket skal også ha tre eks.

 

Møt opp i morgen, og få et eks. av Flystua 10 år!

 

Hverken Arne S. eller jeg har sett boken ferdig, så dette kan bli interessant. 🙂