MØTE OM FLYPLASS.

 
Tirsdag 24. april hadde flyplassgruppa møte med Bymiljøetaten.
Vi presenterte vårt opplegg med en enkel nærmiljøflyplass i Sørkedalen ved mudderfeltet, som innspill til Bymiljøetatens arbeid med en «Behovsplan for idrett og friluftsliv».
Foruten flyplassgruppa møtte Jon Gunnar Wold fra Norges Luftsportforbund (NLF) og Kjetil Moberget fra Oslo Idrettskrets.
 
Dessverre fikk vi klar tilbakemelding om at det var små muligheter for å etablere en egen flystripe for oss ved Bogstad, fordi fredning- og jordbruksinteressene er for sterke i området.
Flyplassen vår ved Tangen ble etablert uten at alle formelle prosedyrer ble fulgt.
Skal det etableres en ny plass i området må alle formaliteter følges, og det er stor risiko for at utfallet av en slik prosess blir negativt for oss.
Men etaten vil se nærmere på saken, og vi vil få en skriftlig tilbakemelding på innspillet.
 
Det er trist at vi til tross for svært gode argumenter ikke ser ut til å få gjennomslag i denne saken. Men det har ikke stått på innsatsen; dette har vært en lang prosess hvor alle muligheter er vurdert for å få en egen stripe på Bogstad.
 
Et lyspunkt er at Bymiljøetaten fastholdt at trær vil bli felt som avtalt på friområdet, og at det ikke er noe i veien for at vi bruker friområdet som vår «hovedarena». Og det ligger også an til at luftsportens ulike behov vil få større plass i den kommende «Behovsplan for idrett og friluftsliv».
 
Vi kommer tilbake med mer informasjon når tilbakemeldingen fra Bymiljøetaten foreligger.
 
Vennlig hilsen
 
Tom