Medlemsmøte 26.01.

12 mann hadde funnet veien til Hovstua denne Januarkvelden.

Ragnar åpnet møtet med å orientere om fremdriften i flyplassaken.

Flyplasskomiteen skal på møte med Bymiljøetaten 06.02 for å diskutere fremdrift, og få nærmere rede på hvordan saken vår står.

Einar fra Flyplasskomiteen tok opp strategien for møtet med BYM.

Vi har fått både muntlig og skriftlig tillatelse til å fly på andre siden av veien for opprinnelig tildelt område. Men området er pløyd opp!

Det er viktig for sikkerhet og planlegging av beliggenhet at vi får prøvefløyet området. Så vi satser på et endelig svar på fremdrift og tillatelse til prøveflyging på dette møtet med BYM.

Vi avholder årsmøtet 23.02, og klubben tar gjerne i mot forslag  hvordan klubben kan bruke innkommende midler fra kontingenter osv.

Det ble straks vedtatt å kjøpe tre nye batterier til skoleflyet, som nå er klart til prøveflyging.

Etter årsmøtet vil vi sette opp et budsjett for kommende år.

Forslag fra Formann å dedikere lørdager og søndager til å fly på isen ved Roklubben. Eventuelt sette i stand et hyggelig arrangement, med f.eks. grilling på isen.

Flyging fra badeplassen er ikke sikkert, da det er mange turgåere.

Vi holder oss i bukta ved Roklubben.

NLF satser på at alle piloter flyr opp til A-Beviset i løpet av 2017. Medlemmene oppfordres til å kontakte instruktørene våre.

Forslag fra Terje om et felles byggeprosjekt for klubbmedlemmene neste vintersesong. Forslaget er VSP. (Very Short Plane) Et enkelt og ikke for stort laserskåret sett. Som ikke er hverken for krevende å bygge eller å fly.

I Juni fyller klubben 10 år. Det må markeres. Hva med å lage en årbok med bilder forslo Ragnar.

Vi kommer tilbake til markering av 10 års jubileet.

Etter at møtet ble hevet, var det som vanlig tid til spørsmål og modellflyprat. Hyggelig møte, men vi skulle ønske at andre enn den harde kjerne også møtte opp. Alle er velkomne!

 

Arne Husby

Sekretær.