Protokoll fra årsmøtet 2015

Vedlagt fins protokollen fra årsmøtet. Kan fritt lastes ned og skrives ut til egen forlystelse. 🙂

Dette er PDF’er der man enten kan klikke på de for å åpne, eller høyreklikk og velge “Lagre som..” eller tilsvarende.

Last ned årsmøteprotokollen her!