Innkalling til stiftelsesmøte

Stiftelsesmøte: Flystua – Oslo og omegn modellflyklubb

Ved forrige møte i Flystua ble det vedtatt enstemmig at Flystua skal bytte form fra modellflygruppe til modellflyklubb innunder NLF.

Torsdag 29. november kl. 19:00 har vi stiftelsesmøte der vi vil formalisere prosessen vi skal gjennom. Vi skal etablere klubben, vedta navnet og godkjenne loven for klubben. Det skal i tillegg bli satt størrelse på medlemskontingent og det skal dannes en valgkomité og et styre for klubben.

SAKSLISTE:

ÅPNING: Orientering, nedskriving av oppmøtte medlemmer.
SAK 1: Valg av ordstyrer, sekretær og to personer til å underskrive protokoll.
SAK 2: Etablering av nytt idrettslag (i hovedsak gått gjennom ved forrige møte)
SAK 3: Navn på idrettslaget
SAK 4: Lov for idrettslaget (vi har allerede utarbeidet et forslag)
SAK 5: Medlemskontingent
SAK 6: Valg (velges leder, nestleder, styremedlem(mer), varamedlem(mer), kasserer/revisorer, valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem).
SAK 7: Medlemskap (vedtak om å melde oss inn i NLF)
SAK 8: Annet (flyplasskomité, hjemmeside, mv.)

Kandidater:

Vi er så heldig at vi allerede har fått frivillige til å delta i styret, men vi vil selvfølgelig i forkant av møtet ta i mot forslag og under møtet ta i mot benkeforslag på kandidater.

Leder: Hans Jacob Saxegård
Nestleder: Bjørn Ove Stensbøl
Styre- og varamann: Harald Olsen, Bjørn Rosenberg og Arne Husby
Revisor: Anders Nøttestad og Kåre Skorpen
Valgkomité: Einar Aasen, Arne Simonsen, Thomas Kristensen

Er det noe som er uklart, eller du har spørsmål, så ta gjerne kontakt med oss.

Vedlagt fins utkast til lov for Flystua. [ last ned utkast til lov ]